Dit is de website van Steendrukkerij Aad Hekker, Kerkstraat 187, 1017 GH Amsterdam,

020 626 67 30, hekkerlitho(at)xs4all.nl

NIEUWS

Zondag 16 november om 16.00 uur is de presentatie van een bijzonder project: de presentatie van het BULLENBOEK van Ruud Spil. Ruud Spil is een specialist. Ruud Spil is veeschilder. Geïnspireerd door het Bullenboek dat Paulus Potter maakte in de zeventiende eeuw maakte Ruud Spil een 21e eeuws Bullenboek: 8 litho's gedrukt op de steendruksnelpers van het Nederlands Steendrukmuseum, uitgegeven door Steendrukkerij Aad Hekker. Welkom!!
 

De website van Steendrukkerij Aad Hekker is in aanbouw, voor meer informatie bekijk hier de website oude stijl of stuur een email.

The Making Of